top of page
cardinal rgii logo (1).png

Sameiet LN-NAE

Vi er i dag et veldrevet og godt etablert sameie på seks flyentusiaster i alderen 39 - 58 år.

Samarbeidet fungerer godt hvor oppgaver og oppfølging er jevnt fordelt. Alle utøver et aktivt eierskap hvor flyglede står i sentrum. I snitt har hver sameier benyttet omtrent 15-20 flytimer pr. år. Booking skjer i myweblog.

Flyet er stasjonert i hangar på Kjeller og har god tilgjengelighet året rundt.

Flymaskinen LN-NAE  ankom Kjeller flyplass i 1977. Se artikkel i flynytt av 1977 som beskriver NAE sin tur fra USA over Grønland til Norge. Johnsen solgt sin maskin til Sameiet i 2016 grunnet alder. NAE har alltid vært oppholdt i hangar.

Sameiet har videreført og fortsatt vedlikehold og oppgradering av maskinen.

Høsten 2019 ble det full oppgradering av instrumentpanel hos Samionics, les mer om vårt prosjektet under meny og oppgraderinger.

Våren 2023 var maskinen til full oppgradering og lakkering hos Termikas i Litauen. Maskinen hentes hjem uke 13 i 2023.

bottom of page